Sutikimai

Pateikiame informaciją, kokius duomenis naudos mūsų finansiniai partneriai:

VšĮ "Skolometras"
 

 1. Aš, sutinku, kad VšĮ „Skolometras“, įm. k. 303496476 ar jo bendradarbiavimo partneriai, nurodyti puslapyje www.asmeninisbankrotas.lt, tvarkytų paraiškoje nurodytus mano asmens duomenis:
  1. 1. Kontaktinę informaciją ir duomenis apie mane – vardą, pavardę, asmens kodą,  deklaruotą gyvenamąją vietą (adresą), darbovietės vietą, studijų vietą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, šeimyninę padėtį,  vaikų skaičių.
  2.  2. Informaciją apie mano finansinę padėtį – užimamas pareigas, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gaunamų pajamų dydį, pajamų rūšį, finansinių įsipareigojimų dydį ir rūšį.
    
 2. Aš, sutinku, kad išvardyti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymui, asmens mokumo nustatymui, asmens finansinės rizikos įvertinimui, įsiskolinimų nustatymui,  duomenų patikrinimui, paskolos sutarties sudarymui ir vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais, juos gaunant iš: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banko, Gyventojų registro tarnybos prie VRM, VĮ Registrų centro (Nekilnojamojo turto registro), LR veikiančių bankų bei finansų įstaigų, negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės, ieškomų asmenų duomenų bazės, Centrinės hipotekos įstaigos (Turto arešto registro, Hipotekos registro, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro), Policijos departamento prie VRM, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, VĮ „Regitra“, darbovietės, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, įskaitant ir išvardytų duomenų gavimą ii panašias ar analogiškas funkcijas vykdančių asmenų, institucijų užsienio valstybėse.
   
 3.  Aš, sutinku, kad anksčiau išvardyti mano asmens duomenys, gali būti atskleisti UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, skolų išieškojimo įmonėms, Lietuvos Respublikos teismams, antstoliams, Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Policijos departamentui prie VRM, duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kreditų draudimu užsiimančioms bendrovėms, darbovietei ar kitoms institucijoms mano finansinės rizikos įvertinimo ir mokumo bei įsiskolinimų valdymo tikslais.
   
 4. Aš, sutinku, kad anksčiau išvardyti mano asmens duomenys, nurodytais tikslais,  VšĮ „Skolometras“  būtų tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
   
 5. Aš, patvirtinu, jog esu supažindintas ir informuotas, kad galiu nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros klausimais, kad turiu galimybę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, duomenims esant klaidingiems, reikalauti juos pataisyti, o netikslius ir neišsamius - papildyti. Tam man būtina kreiptis į VšĮ „Skolometrą“ tiesiogiai.