Fizinių asmenų bankrotas – kaip tai vyksta?

2015-06-18
Fizinių asmenų bankrotas – kaip tai vyksta?

Jau keletą metų Lietuvoje asmeninį bankrotą gali paskelbti fiziniai asmenys. Daugeliui žmonių apie šį procesą teko girdėti, tačiau retas galėtų pasakyti kada tiksliai galima bankrutuoti, kaip vyksta pati proceso eiga ir t. t. Taigi, rekomenduojame paskaityti vertingą informaciją apie fizinio žmogaus asmeninio bankroto detales.
 

Turtas turi būti Lietuvoje, pilietybė - nesvarbi

Fizinio asmens bankrotas Lietuvoje gali būti pritaikomas tik tiems žmonėms, kurių turtas yra Lietuvoje. Asmuo gali neturėti Lietuvos respublikos pilietybės, svarbu tik tai kur yra vykdomos pagrindinės veiklos.

Bankrutuoti gali tie, kurių skola siekia 25 minimalias mėnesines algas

 

Turbūt kyla klausimas, kiek konkrečiai reikia būti skolingam, kad būtų galima paskelbti bankrotą? Pagal įstatymą, bankrutuoti gali žmogus, kurio skolos siekia 25-ių minimalių mėnesinių algų sumą. Šiuo metu ši suma yra lygi 7,5 tūkst. eurų.
 

Vyksta teismo tvarka

Pats procesas gali vykti tik teismo tvarka. Žmogus, kuris nori pasinaudoti asmens bankroto galimybe, turi kreiptis į teismą. Jis pateikia visus reikiamus dokumentus (gaunamos pajamos, išsamus turto aprašymas ir t. t.) ir pateikia prašymą dėl asmens bankroto.

Teismas apie tai informuoja visas susijusias institucijas ir mėnesio bėgyje išanalizuoja gautą prašymą.

Viskas skamba per daug sudėtingai? Procesą supaprastinti galima tuo atveju, kai asmuo yra pasiekęs susitarimą su kreditoriais. Jeigu su kreditoriais sudaromas tikslus atsiskaitymo planas, viskas vyksta kur kas greičiau.

Pačią bankroto proceso eigą ir bankroto administratoriais veiksmus stebi kreditorių susirinkimas. Jis privalomai turi vykti bent du kartus į metus (kartą į šešis mėnesius).

Kas vyksta tuomet, jeigu byla yra iškeliama?

Jeigu asmeniui oficialiai yra iškeliama asmens bankroto byla, jo skolos nebeauga. Žmogui nėra skaičiuojami delspinigiai, be to jis negali laisvai disponuoti turtu ir t. t.

Verta pabrėžti, jog iškėlus byla, yra atidaroma speciali sąskaita. Joje laikomas bankrotą skelbiančio žmogaus turtas ir būtent šios sąskaitos pagalba vyksta atsiskaitymai su kreditoriais.
 

Atsiskaityti padeda planas
 

Kiekvienam asmeninį bankrotą skelbiančiam asmeniui yra parengiamas specialus planas. Pastarasis apibrėžia kaip reikės atsiskaityti su kreditoriais, kokios nuolaidos gali būti, kokias sumas bankrutuojantysis turi pasilikti išlaidoms ir t. t. Pats planas nėra nekintantis, jį galima tobulinti bankroto proceso metu.

Plano trukmė – penkeri metai. Per šį laikotarpį su kreditoriais atsiskaitoma pagal plane numatytas sąlygas. Laikotarpiui pasibaigus, baigiasi ir visi finansiniai įsipareigojimai. Jeigu žmogus nespėja grąžinti visos sumos, jam to daryti nebereikia.

Tuo tarpu, jei įsiskolinimai grąžinami anksčiau laiko, planą galima nutraukti.

Kiek kartų galima bankrutuoti?

Fizinio asmens bankrotą vienas asmuo gali paskelbti nelimituotą kiekį kartų. Tiesa, reikia pabrėžti, jog bankrutuoti galima tik sykį per dešimt metų. Taigi, jeigu bankrutuojate dabar, kitą sykį tai galėsite atlikti tik po dešimtmečio.